Đăng lúc: 03-05-2024 05:25:41 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Đăng lúc: 19-04-2024 04:15:18 PM | Đã xem: 135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo vv tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 chuyên Trường THSP năm học 2023 - 2024

Thông báo vv tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 chuyên Trường THSP năm học 2023 - 2024

Đăng lúc: 13-07-2023 05:26:24 PM | Đã xem: 511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2023 - 2024 và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 năm học 2023 - 2024

Thông báo nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2023 - 2024 và danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 năm học 2023 - 2024

Đăng lúc: 11-07-2023 04:21:30 PM | Đã xem: 1249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo vv tuyển sinh đầu cấp MN, TH năm học 2023 - 2024

Thông báo vv tuyển sinh đầu cấp MN, TH năm học 2023 - 2024

Đăng lúc: 06-05-2023 02:22:25 PM | Đã xem: 1389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Đăng lúc: 04-04-2023 07:57:01 AM | Đã xem: 1885 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023

Đăng lúc: 09-05-2022 03:07:00 PM | Đã xem: 1599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phiếu đăng kí
Thông báo tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học, năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học, năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học, năm học 2021-2022

Đăng lúc: 04-05-2021 09:58:27 AM | Đã xem: 1511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022

Đăng lúc: 28-04-2021 04:34:43 PM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2020-2021

Thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2020-2021

Thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2020-2021

Đăng lúc: 15-06-2020 10:30:31 AM | Đã xem: 1483 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Đăng lúc: 03-06-2020 07:14:13 AM | Đã xem: 1421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo về việc nhận hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc nhận hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 21-06-2019 01:43:32 PM | Đã xem: 969 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 21-06-2019 01:41:17 PM | Đã xem: 828 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo về việc xét tuyển sinh lớp 10 nguyện vọng 2 năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc xét tuyển sinh lớp 10 nguyện vọng 2 năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc xét tuyển sinh lớp 10 nguyện vọng 2 năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 19-06-2019 10:29:46 AM | Đã xem: 1599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phiếu đăng kí
Thông báo tuyển sinh đầu cấp Trung học Cơ sở, năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh đầu cấp Trung học Cơ sở, năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh đầu cấp Trung học Cơ sở, năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 07-05-2019 03:55:52 PM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo Tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2019 - 2020

Thông báo Tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2019 - 2020

Thông báo Tuyển sinh đầu cấp Mầm non và Tiểu học năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 07-05-2019 03:49:41 PM | Đã xem: 1052 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 Trong các ngày nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến ngày 29/4/2019 Trường Thực hành Sư phạm vẫn tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Đăng lúc: 20-05-2017 10:05:21 AM | Đã xem: 1473 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC