THTV - Ánh trăng của Nguyễn Duy (Ngữ văn, lớp 9)

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Lv_Ck7VYs&list=PL3FCWYy55miFKBD3cbV4nD2PwGMZqaCf0&index=63&t=0s

Tác giả bài viết: Thanh Hồng