Thông báo về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão Tembin (Lịch tạm ngưng giảng dạy và học tập các khối Mầm non, Tiểu học)

Thông báo về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão Tembin (Lịch tạm ngưng giảng dạy và học tập các khối Mầm non, Tiểu học)

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng