Thông báo về việc quản lý học sinh tham dự chương trình giao lưu cũng diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và nhạc sĩ Hà chương

Thông báo về việc quản lý học sinh tham dự chương trình giao lưu cũng diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và nhạc sĩ Hà chương

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng