Thông báo về việc khai báo y tế cho trẻ Mầm non và học sinh các cấp của Trường Thực hành Sư phạm

Thông báo về việc khai báo y tế cho trẻ Mầm non và học sinh các cấp của Trường Thực hành Sư phạm
Thông báo về việc khai báo y tế cho trẻ Mầm non và học sinh các cấp của Trường Thực hành Sư phạm
Thông báo về việc khai báo y tế cho trẻ Mầm non và học sinh các cấp của Trường Thực hành Sư phạm
Quý phụ huynh, học sinh khai báo y tế theo địa chỉ: https://tvls.tvu.edu.vn/khaibaoyte.html hoặc mục Khai báo y tế trên trang web:  https://thsp.tvu.edu.vn

Tác giả bài viết: Thanh Hồng