Thông báo thời gian tập trung, ổn định và bắt đầu năm học 2020 - 2021

Trường Thực hành Sư phạm thông báo thời gian tập trung, ổn định và bắt đầu năm học 2020 - 2021. ​

Tác giả bài viết: Thanh Hồng