Học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI HS GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2015-2016 
Stt Họ  Tên Ngày tháng, năm sinh Lớp  Đạt Giải Ngày Thi
Nam Nữ
1 Nguyễn Trọng Khánh 26/8/2001   9A Khuyến khích 14/01/2016
2 Ngô Thanh Mỹ Trà   29/12/2001 9B Khuyến khích 14/01/2016

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng