Danh sách học sinh đạt thành tích cao trong Cuộc thi " Prudential văn hay chữ tốt " cấp tỉnh

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG CÁC CUỘC THI
NĂM HỌC 2015-2016 
Stt Họ  Tên Lớp  Đạt Giải Cuộc thi  
1 Nguyễn Khắc Tiểu Bình 7A Giải nhì Cuộc thi " Prudential văn hay chữ tốt " cấp tỉnh
2 Kim Thái Huyền Vi 7A Giải Ba Cuộc thi " Prudential văn hay chữ tốt " cấp tỉnh
3 Nguyễn Trương Phương Thủy 7A Khuyến khích Cuộc thi " Prudential văn hay chữ tốt " cấp tỉnh
4 Nguyễn Ngọc  Trúc 8C Khuyến khích Cuộc thi " Prudential văn hay chữ tốt " cấp tỉnh
5 Nguyễn Ngọc Trúc Lan 8A Khuyến khích Cuộc thi " Prudential văn hay chữ tốt " cấp tỉnh

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng