DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2015-2016 
Stt Họ  Tên Ngày tháng, năm sinh Lớp  Đạt Giải Ngày Thi
Nam Nữ
1 Phạm Trọng  Huỳnh 23/02/2001   9A Giải nhì 05/01/2016

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng