HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI LHTNVN

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG HỘI LHTNVN
TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM, NHIỆM KỲ 2020 - 2021
Vào lúc 14g00 ngày 15/10/2020, Hội LHTNVN trường Thực hành Sư phạm đã tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương Hội LHTNVN nhiệm kỳ 2020 – 2021. Hội nghị triệu tập 125 thanh niên là đại biểu đại diện cho thanh niên ở 03 khối lớp 10, 11, 12 của trường về tham dự. Hội nghị đã thông qua và thống nhất các dự thảo về Báo cáo công tác công tác Hội và phong trào thanh niên của Hội LHTNVN trường THSP nhiệm kỳ 2019 – 2020, Phương hướng và nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên của Hội LHTNVN trường THSP nhiệm kỳ 2020 – 2021. Đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp rất nhiều ý kiến tích cực để xây dựng văn kiện của Hội nghị.
Anh Kim Phong báo cáo trước Hội nghị
Đến tham dự và chỉ đạo cho Hội nghị, còn có sự hiện diện của Đ/c Phạm Hải Đăng – Bí thư Đảng bộ bộ phận trường THSP, Đ/c Nguyễn Hoàng Oanh – Bí thư Đoàn trường THSP, Đ/c Đinh Tuyết Vân – Chủ tịch Công đoàn trường THSP và Đ/c Võ An Lạc – Tổng phụ trách Đội TNTPHCM trường THSP. Hội nghị đã lắng nghe và tiếp thu rất sâu sắc ý kiến chỉ đạo của cấp trên về mọi mặt hoạt động của Ủy ban Hội trong nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ mới.
Đ/c Phạm Hải Đăng - Bí Thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo
Hội nghị cũng đã bầu ra Ủy ban Hội LHTNVN trường THSP nhiệm kỳ 2020 – 2021 gồm 11 anh chị. Trong đó chị Nguyễn Thị Thanh Hồng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội, anh Châu Văn Ngoan đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội.


BCH nhiệm kỳ 2020-2021 ra mắt hội nghị

Tác giả bài viết: Minh Tiến - Thanh Hồng