Thông báo về việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu bán trú từ tháng 12 năm 2019

Thông báo về việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu bán trú từ tháng 12 năm 2019
Thông báo về việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu bán trú từ tháng 12 năm 2019

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng