Báo cáo chuyên đề: Một số bài toán ứng dụng của nguyên hàm, tích phân

Vào lúc 13g30 ngày 5 tháng 5 năm 2022, Ths. Trần Minh Hùng – giáo viên tổ Toán- báo cáo chuyên đề “Một số bài toán ứng dụng của nguyên hàm, tích phân” với sự tham dự của toàn thể giáo viên trong tổ Toán.
Nội dung của chuyên đề xoay quanh các bài toán thực tế có ứng dụng của nguyên hàm, tích phân được chia thành 5 dạng chính, bao gồm:
Dạng 1: Bài toán về chuyển động.
Dạng 2: Bài toán về công của lực tác dụng vào vật.
Dạng 3: Bài toán về tăng trưởng, phát triển.
Dạng 4: Bài toán về diện tích, thể tích.
Dạng 5: Bài toán về kinh tế.
Ở mỗi bài tập đều có phần tóm tắt lí thuyết, phân tích, hướng dẫn và định hướng cách làm trước khi đi vào bài giải chi tiết. Phần cuối chuyên đề có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn cụ thể từng câu.
Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Tổ trưởng tổ Toán đã chủ trì buổi đóng góp, rút kinh nghiệm và phân công giáo viên trong tổ nghiên cứu kĩ từng nội dung để góp ý hoàn chỉnh chuyên đề, tạo nên bộ tài liệu lưu hành nội bộ trong tổ Toán.

Tác giả bài viết: Chung Lê