Thông báo về việcnhận giấy xác nhận điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018

Thông báo về việcnhận giấy xác nhận điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018

Thông báo về việcnhận giấy xác nhận điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018

Trường Thực hành Sư phạm thông báo đến học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2017-2018 đến nhận giấy xác nhận điểm để xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường Trung học phổ thông khác.
Trường Thực hành Sư phạm thông báo đến học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2017-2018 đến nhận giấy xác nhận điểm để xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường Trung học phổ thông khác.

Xem chi tiết tại đây.

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng