Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 đến 17 tuổi

Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 đến 17 tuổi

Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 đến 17 tuổi

Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ đủ 12 đến 17 tuổi
(Đợt ngày 30/11/2021 - mũi 1 dành cho học sinh khối 7,8)

Xem chi tiết tại đây

Tải mẫu Tờ khai y tế
Tải Mẫu đồng ý tiêm
Tải phiếu khám sàng lọc dành cho trẻ em


Tác giả bài viết: Thanh Hồng