Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 đến lớp 12

Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 đến lớp 12
Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 đến lớp 12
Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 đến lớp 12Tải tờ khai Y tế nội địa tại đây
Tải phiếu khám sàng lọc tại đây
Tải Phiếu đồng ý tiêm tại đây

Tác giả bài viết: Thanh Hồng