Thông báo về việc tập trung trẻ mầm non và học sinh các cấp trở lại học tập sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19 ​

Thông báo về việc tập trung trẻ mầm non và học sinh các cấp trở lại học tập sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19 ​
Thông báo về việc tập trung trẻ mầm non và học sinh các cấp trở lại học tập sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng