SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỢT 2 NĂM 2021

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỢT 2 NĂM 2021
DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT
SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021 ( ĐỢT 2)
 
CẤP CƠ SỞ
TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN  
1 Phan Thị Tuyết Mai Xây dựng một số biện pháp rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh Tiểu học trường Thực hành Sư phạm thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp Tải về
2 Nguyễn Tam Nguyên Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập làm văn lớp 3 Tải về
3 Trang Thị Mỹ Dung Phương pháp gây hứng thú học tiếng Anh cho học sinh khối 4 qua các tiết học ngoài trời Tải về
4 Bùi Quốc Tần Sử dụng hiệu quả Ioffice trong công tác văn phòng tại Trường Thực hành Sư phạm Tải về
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: CĐCS