Nội quy dạy học trực tuyến

Nội quy dạy học trực tuyến
Nội quy dạy học trực tuyến (Ban hành kèm Quyết định số 155/QĐ-THSP ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm)
Nội quy dạy học trực tuyến (Ban hành kèm Quyết định số 155/QĐ-THSP ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm)Xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng