Khối lớp Lá trải nghiệm về qui trình trồng rau sạch

Khối lớp Lá trải nghiệm về qui trình trồng rau sạch
Giáo dục Trẻ tìm hiểu về môi trường xung quanh ở bậc Mầm non sẽ giúp Trẻ hình thành những phản xạ, những thói quen đầu tiên trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sẽ hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục trẻ về giữ gìn môi trường, thân thiện với môi trường và biết cách sống tích cực.
Sáng ngày 16/3/2017 Tổ Mầm non phối hợp với bộ phận Quản trị - Thiết bị Trường Thực hành Sư phạm đã tổ chức cho tất cả các cháu khối Lá trải nghiệm về “qui trình trồng rau sạch”. Các cháu được tham gia thực hiện các công việc: làm cỏ, xới đất, lên luống, gieo hạt, bón phân, tưới nước, cách chăm sóc và thu hoạch một số loại rau,… hoạt động này rất có ý nghĩa đối với trẻ.

Ngoài việc giúp trẻ phát triển thể chất, hoạt động lao động còn giúp trẻ yêu quý lao động và được tiếp xúc nhiều với môi trường xung quanh. Đây là phương tiện rất tốt để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động lao động của trẻ trong Trường Mầm non. Các hoạt động trải nghiệm này giúp trẻ được tiếp cận với những tình huống thường gặp và đưa ra cách giải quyết phù hợp.

Tác giả bài viết: Trúc Mai