Họp Hội đồng Sư phạm tháng 3-2015

Với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng trường - ông Trần Hoàn Kim, sự chủ trì của Hiệu trưởng - cô Nguyễn Thị Bạch Vân tại buổi họp Hội đồng Sư phạm tháng 3/2015, toàn thể viên chức Trường Thực hành Sư phạm đã có thêm

Họp Hội đồng Sư phạm tháng 3-2015

Với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng trường - ông Trần Hoàn Kim, sự chủ trì của Hiệu trưởng - cô Nguyễn Thị Bạch Vân tại buổi họp Hội đồng Sư phạm tháng 3/2015, toàn thể viên chức Trường Thực hành Sư phạm đã có thêm những định hướng cụ thể cho kế hoạch sắp tới

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 3/2015, tại Giảng đường IV Trường thực hành Sư phạm đã diễn ra buổi họp Hội đồng Sư phạm tháng 3/2015. Buổi họp nhằm đánh giá các hoạt động trong tháng và có định hướng cho công việc trong thời gian tới.

Tập thể đã nghe báo cáo tháng 3/2015 do ông Bùi Văn Cất trình bày. Nổi bật  là các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, các hoạt động thi đua dạy nhiều giờ giỏi, tiết học tốt. Kết quả nổi bật là 100% GV thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn. Đặc biệt Đoàn trường đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt chuyên đề Ôn lại truyền thống Đoàn thanh niên nhân kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên còn có những tồn tại cần khắc phục đó là: Các đoàn thể cần có kế hoạch cụ thể và kịp thời hơn; Giáo viên trên lớp cần linh hoạt và tổ chức thường xuyên hơn việc vệ sinh cá nhân cho trẻ. Buổi họp đã lắng nghe 15 ý kiến trình bày những điểm mạnh, điểm yếu, những vướng mắc khó khăn và hạn chế của trường trong quản lí học sinh như công tác trực cờ đỏ, theo dõi học sinh trong giờ ra chơi, việc đưa và rước trẻ Mầm non, Tiểu học,….

Buổi họp Hội đồng cũng là dịp đánh giá và chia tay các em sinh viên Khoa sư phạm Trường Đại học Trà Vinh về thực tập tại trường. Kết quả xếp loại 100% giỏi và xuất sắc là tín hiệu đáng mừng trong công tác đào tạo giáo viên của Trường Đại học Trà Vinh cũng như sự phấn đấu và lòng yêu nghề của sinh viên.

Sau 3 giờ làm việc, từ những ý kiến đóng góp, những giải pháp khả thi được đề xuất của các thành viên trong Hội đồng, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bạch Vân đã có các kết luận chính:

1. Phía nhà trường, lãnh đạo các tổ, giáo viên tăng cường công tác chuyên môn, ôn tập cho HS chuẩn bị kiểm tra học kì II, đặc biệt là học sinh khối 12. Giáo viên tăng cường gợi mở, định hướng cho học sinh ý thức tự học.

2. Đoàn thanh niên tăng cường phân công đội cờ đỏ trực đầu giờ, ra chơi và kết thúc giờ học để nắm bắt tình kịp thời các hoạt động. Đồng thời phải thường xuyên giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, trong tiết chào cờ nêu gương người tốt việc tốt….

3. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên và học sinh trong xây dựng ý tưởng và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

4. Các thành viên Tổ Quản trị - thiết bị, Văn phòng kiểm tra cơ sở vật chất, sắp xếp hợp lí phục vụ cho các hoạt động của trường.

5. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục phong trào nuôi heo đất để có những hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bạch Vân phát biểu chỉ đạo

Nội dung buổi họp Hội đồng Sư phạm đã thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó,“phương châm lấy người học làm trung tâm, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”(trích văn bản Nghị quyết Trung ương 29-NQ/TW).

Tác giả bài viết: Ngọc Lan - Tấn Tài