Danh mục

Thống kê

 • Đang truy cập: 87
 • Hôm nay: 24103
 • Tháng hiện tại: 462935
 • Tổng lượt truy cập: 8323216

CÁC LOGO ĐẠT GIẢI

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:42, Người gửi: admin, Đã xem: 633
HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN TẬP HÓA 9 KÌ 2
SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH
a. Nguyên tắc sắp xếp các NT trong bảng tuần hòan:
- Các NTHH được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
b. Cấu tạo bảng TH các NTHH. 
* Ô nguyên tố: cho biết số thứ tự của nguyên tố, kí hiệu của nguyên tố, tên 
nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố.
* Chu  kì: là một dãy các NTHH mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron 
và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.  Số thứ tự của chu kì bằng số 
lớp electron của nguyên tử. 
* Nhóm: gồm các ngtố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngòai cùng 
bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của 
điện tích hạt nhân nguyên tử.  Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử.
c. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hòan
* Trong một chu kì: Số electron lớp ngòai cùng của nguyên tử tăng dần. Tính kim 
lọai của các NT giảm dần, tính phi kim của các NT tăng dần 
- Đầu chu kì là kim lọai kiềm, kết thúc chu kì là ngtố khí hiếm.
* Trong một nhóm: Số lớp electron của nguyên tử tăng dần, tính kim lọai của các 
nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần 
d. Ý nghĩa của bảng TH:...............

Tải về

Từ site TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:
( Dung lượng: 347.66 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Lý Hoàng Diễm
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 10/05/2016 16:42
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  15
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC