Thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018

Thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018

Đăng lúc: 20-05-2017 10:05:21 AM | Đã xem: 302 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo tuyển sinh lớp 10, năm 2017-2018

Thông báo tuyển sinh lớp 10, năm 2017-2018

Trường Thực hành Sư phạm thông báo tuyển sinh lớp 10, năm 2017-2018

Đăng lúc: 14-04-2017 07:28:01 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC  

GƯƠNG SÁNG HỌC TẬP


Em Trần Gia Phú 
Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tin học trẻ cấp Quốc gia