Danh mục

Thống kê

 • Đang truy cập: 30
 • Hôm nay: 125
 • Tháng hiện tại: 34115
 • Tổng lượt truy cập: 554373

CÁC LOGO ĐẠT GIẢI

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 11- HKII

Gửi lên: 09/05/2016 07:08, Người gửi: admin, Đã xem: 144

1. Hình Thức: Trắc nghiệm và tự luận
2.Nội Dung:
2.1. Phần tự luận:
Câu 1: Vai trò của kiểu tệp? Xét theo cách tổ chức dữ liệu thì tệp được phân thành mấy loại? Nêu chức năng của từng loại?
Câu 2: Khái niệm chương trình con, lợi ích của việc sử dụng chương trình con?
Câu 3: Cấu trúc của chương trình con, cấu trúc của hàm, cấu trúc của thủ tục? (nêu rõ ý nghĩa từng thành phần)
Câu 4: Phân biệt sự giống nhau và khác nhau cơ bản giữa hàm và thủ tục?  Nêu sự khác nhau cơ bản giữa tham số giá trị và tham số biến?
Câu 5: Viết chương trình bằng Pascal để mở tệp văn bản KQ.TXT; nhập từ bàn phím họ tên của em và ghi vào tệp đó.
Câu 6: Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong 3 số nhập từ bàn phím, sau đó ghi  kết quả vào tệp Dulieu.OUT
Câu 7: Viết hàm tìm số lớn nhất trong hai số, sau đó áp dụng trong chương trình chính tìm số lớn nhất trong 4 số.
Câu 8: Viết hàm tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương, sau đó áp dụng vào bài toán tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số nguyên dương a và b. (Gợi ý: BCNN=(a*b)/c, trong đó c là UCLN của a và b).................
 

Tải về

Từ site TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM:
( Dung lượng: 250.21 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Trần Thanh Tâm
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 09/05/2016 07:13
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  15
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 
Thanh Hồng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trường được thành lập với ba nhiệm vụ chính: (1) đào tạo học sinh mầm non,...

CUỘC THI TOÁN TUỔI THƠ CẤP QUỐC GIA