Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 91
  • Hôm nay: 361
  • Tháng hiện tại: 32606
  • Tổng lượt truy cập: 593076

CÁC LOGO ĐẠT GIẢI

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 8,9,10

Gửi lên: 11/05/2016 14:12 Đã xem 129 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH KHỐI 11 HKII

Gửi lên: 11/05/2016 08:46 Đã xem 95 Đã tải về 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH KHỐI 8 HKII

Gửi lên: 11/05/2016 08:33 Đã xem 123 Đã tải về 1

ĐỀ CƯƠNG HÓA 10 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:44 Đã xem 115 Đã tải về 8

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:42 Đã xem 94 Đã tải về 8

ĐỀ CƯƠNG HÓA 8 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:40 Đã xem 96 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN HKII KHỐI 11

Gửi lên: 10/05/2016 16:17 Đã xem 101 Đã tải về 8

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN LỚP 10 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:11 Đã xem 96 Đã tải về 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN LỚP 6 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:09 Đã xem 90 Đã tải về 5

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 10 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:04 Đã xem 342 Đã tải về 23

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 7 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:03 Đã xem 111 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 6 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 15:58 Đã xem 136 Đã tải về 11

ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN KHỐI 10 HKII

Gửi lên: 09/05/2016 15:43 Đã xem 97 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN KHỐI 7 HKII

Gửi lên: 09/05/2016 15:40 Đã xem 94 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 11- HKII

Gửi lên: 09/05/2016 07:08 Đã xem 162 Đã tải về 15
 
Thanh Hồng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trường được thành lập với ba nhiệm vụ chính: (1) đào tạo học sinh mầm non,...

CUỘC THI TOÁN TUỔI THƠ CẤP QUỐC GIA