Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 892
  • Tháng hiện tại: 35188
  • Tổng lượt truy cập: 448757

CÁC LOGO ĐẠT GIẢI

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 8,9,10

Gửi lên: 11/05/2016 14:12 Đã xem 94 Đã tải về 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH KHỐI 11 HKII

Gửi lên: 11/05/2016 08:46 Đã xem 68 Đã tải về 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH KHỐI 8 HKII

Gửi lên: 11/05/2016 08:33 Đã xem 89 Đã tải về 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA 10 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:44 Đã xem 87 Đã tải về 7

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:42 Đã xem 62 Đã tải về 7

ĐỀ CƯƠNG HÓA 8 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:40 Đã xem 59 Đã tải về 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN HKII KHỐI 11

Gửi lên: 10/05/2016 16:17 Đã xem 64 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN LỚP 10 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:11 Đã xem 60 Đã tải về 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN LỚP 6 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:09 Đã xem 57 Đã tải về 3

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 10 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:04 Đã xem 86 Đã tải về 2

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 7 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 16:03 Đã xem 55 Đã tải về 0

ĐỀ CƯƠNG CÔNG NGHỆ 6 HKII

Gửi lên: 10/05/2016 15:58 Đã xem 59 Đã tải về 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN KHỐI 10 HKII

Gửi lên: 09/05/2016 15:43 Đã xem 66 Đã tải về 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN KHỐI 7 HKII

Gửi lên: 09/05/2016 15:40 Đã xem 62 Đã tải về 4

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 11- HKII

Gửi lên: 09/05/2016 07:08 Đã xem 64 Đã tải về 0
 
Thanh Hồng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trường được thành lập với ba nhiệm vụ chính: (1) đào tạo học sinh mầm non,...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI