Đăng lúc: 28-12-2016 10:11:55 AM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phòng Ban
Đăng lúc: 28-12-2016 10:21:32 AM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phòng Ban
Đăng lúc: 29-12-2016 08:18:32 AM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phòng Ban
 
Thanh Hồng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trường được thành lập với ba nhiệm vụ chính: (1) đào tạo học sinh mầm non,...

CUỘC THI TOÁN TUỔI THƠ CẤP QUỐC GIA