Đăng lúc: 28-12-2016 09:43:20 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn - Hội - Đội
Đăng lúc: 28-12-2016 10:08:38 AM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn - Hội - Đội
Đăng lúc: 29-12-2016 09:13:53 AM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn - Hội - Đội
 
Thanh Hồng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trường được thành lập với ba nhiệm vụ chính: (1) đào tạo học sinh mầm non,...

CUỘC THI TOÁN TUỔI THƠ CẤP QUỐC GIA