Đăng lúc: 28-12-2016 09:26:55 AM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chuyên môn
Đăng lúc: 28-12-2016 09:30:12 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chuyên môn
Đăng lúc: 28-12-2016 09:33:57 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chuyên môn
Đăng lúc: 28-12-2016 09:38:39 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chuyên môn
Đăng lúc: 28-12-2016 09:40:59 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các tổ chuyên môn
 
Thanh Hồng

GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Trường Thực hành Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh với mô hình dạy học liên cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trường được thành lập với ba nhiệm vụ chính: (1) đào tạo học sinh mầm non,...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI